Omakotitalot

Bauer FlowjetR FJM-25i omakotitalon käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmiin

Bauer FJM-25i -vedenkäsittelylaitteella voidaan minimoida kalkki- ja ruostesaostumien aiheuttamat vesikaluste- ja toimilaitehäiriöt sekä saada lisäikää putkiston elinkaareen vanhojen saostumien vähitellen poistuessa putkistosta.

Lämmitysjärjestelmissä Bauer-menetelmä sivuvirtasuodatuksella poistaa jo olemassa olevaa sakkaa ja  tukoksia sekä niistä aiheutuvia lämmityshäiriöitä, kuten epätasaista lämmönjakautumista pattereissa tai lattialämmityksessä.

Laite soveltuu ensi- ja jälkiasennukseen, niin nykyaikaisiin kuin perinteisiin putkistojärjestelmiin, kaikille putkimateriaaleille.

Patteriventtiileihin kertynyt magnetiittisakka, ”musta mönjä”, heikentää ja estää lämmitysveden pääsyn pattereille ja siten aikaansaa heikon lämmitystehon. Lattialämmitysjärjestelmissä ongelmat ilmenevät aluksi jakotukkien virtausmittarien samentumisena ja epätasaisena lämmönjakautumisena lattiapinnoissa, pahimmassa tapauksessa lattialämmitysputkiston tukkeutumisena, aiheuttaen suuret korjauskustannukset.

Omakotitalojen siirtyessä maalämpö- ja ilma-vesilämpöjärjestelmiin, on syytä kiinnittää erityistä huomiota lämmitysverkoston ja -veden puhtauteen. Pumppujen lämmönsiirtopintojen likaantuessa ainoa käytettävissä oleva varavoima lämmön tuottamiseksi saattaa olla sähkö. Lämmitykseen käytetyn sähkön määrä voi olla epämieluisa yllätys.

Katso videoita ja lue asiakaspalautteita omakoti-Bauerista. Toimitamme mielellämme lisätietoa.

Saostumat putkistoissa ja putkistoista liuenneet metallit vaikuttavat veden makuun. Kun nämä poistetaan ja estetään, veden laatu paranee ja maku on raikas ja hyvä.

Korroosio ja kerrostumat eivät vahvista putkien kestävyyttä. Saostumat ovat rakenteeltaan huokoisia ja ne altistavat venttiilit, tiivisteet sekä monet muut järjestelmän osat mm. lisääntyneelle paineelle, joka voi johtaa vuotoihin. Bauer ratkaisee tämän varovasti eikä johda nopeisiin muutoksiin, kuten kemiallisten aineiden käytön yhteydessä. Mikäli putkistojärjestelmä on pahoin reikiintynyt tai täysin tukossa, on putkisto uusittava ja tukkeuma mekaanisesti avattava.

Bauer käynnistää vedessä hienovaraisen prosessin ja kerrostumat liukenevat erittäin pieninä hiukkasina, eivätkä ne aiheuta ongelmia. Suljetuissa järjestelmissä hiukkaset poistetaan tehokkaasti järjestelmän partikkelisuodattimeen.

Taloyhtiöt, vuokrayhtiöt,
kerros- ja rivitalot

Bauer PipejetR-laitteistot isomman kokoluokan käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin

Bauer PJM-vedenkäsittelylaitteella voidaan minimoida kalkkisaostumien aiheuttamat vesikaluste- ja toimilaitehäiriöt sekä saada lisäikää putkistojen elinkaareen vanhojen saostumien vähitellen poistuessa putkistosta.

Lämmitysjärjestelmissä Bauer-menetelmä sivuvirtasuodatuksella poistaa jo olemassa olevaa sakkaa ja tukoksia sekä niistä aiheutuvia lämmityshäiriöitä, kuten epätasaista lämmönjakautumista pattereissa tai lattialämmityksessä.

Laitteet soveltuvat ensi- ja jälkiasennukseen, niin nykyaikaisiin kuin perinteisiin putkistojärjestelmiin, kaikille putkimateriaaleille.

Laitekoko valitaan järjestelmien kokoon liittyvän mitoitusohjeen mukaan.

Patteriventtiileihin kertynyt magnetiittisakka, ”musta mönjä”, heikentää ja estää lämmitysveden pääsyn patterille ja siten aikaansaa heikon lämmitystehon. Lattialämmitysjärjestelmissä ongelmat ilmenevät aluksi jakotukkien virtausmittarien samentumisena ja epätasaisena lämmönjakautumisena lattiapinnoissa, pahimmassa tapauksessa lattialämmitysputkiston tukkeutumisena, aiheuttaen suuret korjauskustannukset. Jäähdytysjärjestelmien yleistyessä asuinkiinteistöissäkin, on hyvä kiinnittää huomiota myös niiden pitkän elinkaaren ja hyvän energiatehokkuuden varmistamiseen ja sekä huolto- ja korjauskustannusten minimointiin. Merkittävä osa kiinteistöjen asumisviihtyvyyttä ovat hyvin ja taloudellisesti toimivat käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät.

Kerros- ja rivitalojen lämmitysmuodon siirtyessä maalämpö- ja ilma/vesilämpöjärjestelmiin, on syytä kiinnittää erityistä huomiota lämmitysverkoston ja -veden puhtauteen. Pumppujen ja lämmönsiirtopintojen likaantuessa ainoa käytettävissä oleva varavoima lämmön tuottamiseksi saattaa olla sähkö. Lämmitykseen käytetyn sähkön määrä voi olla epämieluisa yllätys.

Vanhojen kiinteistöjen linjasaneerauksissa painopiste on pääosin käyttövesi-, viemäri- ja sähköjärjestelmien uusimisessa ja varsin usein vanha lämmitysjärjestelmä jää vähälle huomiolle. Bauer-laitteisto laadukkaalla ja helppokäyttöisellä sivuvirtasuodatuksella mahdollistaa hyvän huolenpidon ja energiatehokkuuden paranemisen myös vanhaan lämmitysjärjestelmään.

Lämmönsiirtimien uusimisen yhteydessä tapahtuva asennus on usein myös asennuskustannuksia säästävä toimenpide sen lisäksi että uusi lämmönsiirrin ja mahdollisesti vaihdettavat uudet patteriventtiilit pysyvät toimintakuntoisina pidempään.

Asiakaspalautteita Bauerista on esillä sivuillamme. Toimitamme mielellämme lisätietoa.

Korroosio ja kerrostumat eivät vahvista putkien kestävyyttä, saostumat ovat rakenteeltaan huokoisia ja ne altistavat venttiilit, tiivisteet sekä monet muut järjestelmän osat mm. lisääntyneelle paineelle, joka voi johtaa vuotoihin. Bauer ratkaisee tämän varovasti eikä johda nopeisiin muutoksiin, kuten kemiallisten aineiden käytön yhteydessä. Mikäli putkistojärjestelmä on pahoin reikiintynyt tai täysin tukossa, Bauer ei pysty korjaamaan sitä ja se on vaihdettava.

Saostumat putkistoissa ja putkistoista liuenneet metallit vaikuttavat veden makuun. Kun nämä poistetaan ja estetään, veden laatu paranee ja maku on raikas ja hyvä.

Bauer käynnistää vedessä hienovaraisen prosessin ja kerrostumat liukenevat erittäin pieninä hiukkasina, jotka eivät aiheuta ongelmia ja suljetuissa järjestelmissä ne poistetaan tehokkaasti  järjestelmän partikkelisuodattimeen.

Puhdas vesi ja puhtaat lämmönsiirtopinnat tarjoavat ehdottomasti parhaan lämmönsiirtotehon. Hyvin ohuellakin saostumakerroksella lämmönsiirron hyötysuhde heikkenee voimakkaasti ja tehoa lämmön siirtämiseksi eristekerroksen läpi joudutaan lisäämään huomattavasti. Jäähdytysjärjestelmissä myös biofilmin ja bakteerien poistaminen parantaa merkittävästi jäähdytysvaikutusta.

Liikekiinteistöt, julkiset rakennukset ja teollisuus

Liikekiinteistöt ja julkiset rakennukset

Bauer PipejetR-laitteistot isomman kokoluokan käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin

Bauer PJM-vedenkäsittelylaitteella voidaan minimoida kalkkisaostumien aiheuttamat vesikaluste- ja toimilaitehäiriöt sekä saada lisäikää putkistojen elinkaareen vanhojen saostumien vähitellen poistuessa putkistoista.

Lämmitysjärjestelmissä Bauer-menetelmä sivuvirtasuodatuksella poistaa jo olemassa olevia tukoksia ja niistä aiheutuvia lämmityshäiriöitä, kuten epätasaista lämmönjakautumista pattereissa ja lattialämmityksessä.

Laitteet soveltuvat ensi- ja jälkiasennukseen eli nykyaikaisiin sekä perinteisiin putkistojärjestelmiin, kaikille putkimateriaaleille.

Laitekoko valitaan järjestelmien kokoon liittyvän mitoitusohjeen mukaan.

Patteriventtiileihin kertynyt magnetiittisakka, ”musta mönjä”, heikentää ja estää lämmitysveden pääsyn patterille ja siten aikaansaa heikon lämmitystehon. Lattialämmitysjärjestelmissä ongelmat ilmenevät aluksi jakotukkien virtausmittarien samentumisena ja epätasaisena lämmönjakautumisena lattiapinnoissa, pahimmassa tapauksessa lattialämmitysputkiston tukkeutumisena.

Ilmanvaihdon lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä on hyvä kiinnittää huomiota myös niiden pitkän elinkaaren ja hyvän energiatehokkuuden varmistamiseen ja sekä huolto- ja korjauskustannusten minimointiin. Merkittävä osa kiinteistöjen käyttäjien viihtyvyyttä ovat hyvin ja taloudellisesti toimivat käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät. Ison kiinteistön ilmanvaihdon lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien toimivuus on erittäin tärkeässä roolissa koko kiinteistön toimivuutta ja käytettävyyttä ajatellen. Samassa rakennuksessa voi olla mitä erilaisimpia olosuhdetarpeita käyttötarkoituksesta riippuen. Käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien häiriötön toiminta ja varma säädettävyys mahdollistaa miellyttävän toimintaympäristön. Lisäksi ympäristö- ja laatusertifiointien ylläpitäminen helpottuu ympäristöystävällisten ja energiatehokkaiden järjestelmien myötä.

Kostutusjärjestelmissä käytettäessä Bauer-laitteisto estää suuttimien ja putkistojen tukkeutumisen, varmistaa siten tasaisen kostutuksen vähentäen huolto- ja korjauskustannuksia. Höyrysylinterien käyttöikä jatkuu elektrodien kerrostumien vähentyessä ja siten syntyy kustannussäästöä, säästyvän sähkönkulutuksen lisäksi.

Asiakaspalautteita Bauerista on esillä sivuillamme. Toimitamme mielellämme lisätietoa.

Teollisuus

Bauer PipejetR-laitteistot isomman kokoluokan käyttövesi- ja lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin

Teollisuuskiinteistöjen käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien perustoiminnot ovat hyvin pitkälle samat kuin muissakin kiinteistöissä ja siten myös Bauer-vedenkäsittelyn mahdollistamat edut ja hyödyt.

Myös erilaisissa teollisuuden prosesseissa kemikaalittomalla Bauer-vedenkäsittelyllä on saavutettavissa merkittäviä tuloksia mitä erilaisimmissa prosesseissa ja toiminnoissa.

Laitteet soveltuvat ensi- ja jälkiasennukseen eli nykyaikaisiin sekä perinteisiin putkistojärjestelmiin, kaikille putkimateriaaleille.

Teollisuuden asiakaspalautteissa korostuu sekä toistuu erityisesti tuotantojärjestelmien ja -laitteiden huollon, kunnossapidon ja rikkoutuneiden laitteiden uushankintaan käytetyn ajan vähentyminen. Asiakaspalautteiden mukaan kemiallisten aineiden kulutuksen ja siten kustannusten sekä tuotanto- ja huoltohenkilöstön altistuminen terveydelle vahingollisille kemikaaleille on vähentynyt. Tuottavuuden parantuminen ja siten Bauer-laitteistojen lyhyt takaisinmaksuaika on mainittu suosituksiksi yhteenvedoissa, kuten myös ympäristö- ja laatusertifiointien optimoinnin helpottuminen.

Toimitamme mielellämme lisätietoa.

PJM100f bauer vedenkäsittelylaite ja ohjausyksikkö.

Korroosio ja kerrostumat eivät vahvista putkien kestävyyttä, saostumat ovat rakenteeltaan huokoisia ja ne altistavat venttiilit, tiivisteet sekä monet muut järjestelmän osat mm. lisääntyneelle paineelle, joka voi johtaa vuotoihin. Bauer ratkaisee tämän varovasti eikä johda nopeisiin muutoksiin, kuten kemiallisten aineiden käytön yhteydessä. Mikäli putkistojärjestelmä on pahoin reikiintynyt tai täysin tukossa, on putkisto uusittava ja tukkeumat avattava mekaanisesti.

Bauer käynnistää vedessä hienovaraisen prosessin ja kerrostumat liukenevat erittäin pieninä hiukkasina, jotka eivät aiheuta ongelmia ja suljetuissa järjestelmissä ne poistetaan tehokkaasti  järjestelmän partikkelisuodattimeen.

Puhdas vesi ja puhtaat lämmönsiirtopinnat tarjoavat ehdottomasti parhaan lämmönsiirtotehon. Hyvin ohuellakin saostumakerroksella lämmönsiirron hyötysuhde heikkenee voimakkaasti ja tehoa lämmön siirtämiseksi eristekerroksen läpi joudutaan lisäämään huomattavasti. Jäähdytysjärjestelmissä myös biofilmin ja bakteerien poistaminen parantaa merkittävästi jäähdytysvaikutusta.