BAUER-vedenkäsittelylaite

Laitteen toimintaperiaate

Bauer-vedenkäsittelylaite on ilman kemikaaleja toimiva, veden fysikaalisia ominaisuuksia muokkaava laite, jolla minimoidaan vesiputkistojen ja siihen kuuluvien venttiilien, lämmönsiirtimien, hanojen ja muiden toimilaitteiden käytettävyyteen vaikuttava kalkkeutuminen. Laitteen kyky puhdistaa vesijärjestelmiä koskee myös rautahydroksideja sekä kuparioksideja, eli hapettumisen seurauksena syntyviä kupari- sekä ruostesakkaumia.

1.

Bauer-vedenkäsittely aikaansaa vedessä olevan kalkin, kalsiumkarbonaatin CaCO3, kidemuodonmuutoksen. Elintärkeä kalkki on edelleen vedessä, kidemuoto ja tarttumisominaisuudet muuttuneena.

2.

Vedenkäsittelyn vaikutuksesta vanhat saostumat pehmenevät, liukenevat ja poistuvat järjestelmästä.

3.

Puhdas vesi ja putkisto varmistavat erinomaisen vedenlaadun sekä järjestelmien häiriöttömän, taloudellisen toiminnan.

Bauer-vedenkäsittelylaite

Bauer-vedenkäsittelylaitteisto koostuu ohjausyksiköstä, signaalikaapelista ja vedenkäsittelyosasta.

Laitteisto toimii  sähköllä, 230 V pistotulppa-asennuksella.

Tehonkulutus PJM-32i ja PJM-40i laitteilla on noin 35 W ja isommilla laitteilla 75-80 W.

Video laitteen toiminnasta

Saksalaista laatua

Bauer-laitteiden tuotannon toimintojen prosessit ovat ISO 9001-sertifioituja. ISO 9001-sertifiointi on myös osoitus siitä, että yrityksen toimintoja parannetaan järjestelmällisesti. Kestävän liiketoiminnan merkkipaaluina ovat muun muassa luotettavuus, asiakastyytyväisyys ja jatkuva parantaminen. Laatujärjestelmän sertifioinnilla osoitetaan yrityksen sitoutuminen näihin asioihin sekä varmistetaan yrityksen kyky vaatimustenmukaisten tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen.

GS-sertifiointi:

Bauer-vedenkäsittelylaitteille on myönnetty GS-sertifiointimerkki (GS = Geprüfte Sicherheit / Hyväksytty turvallisuus). GS-merkin on myöntänyt Nemko, joka on tunnustettu GS-testaus ja sertifiointielin jolla on hyväksytyt testauslaitokset ympäri maailmaa.

Mikä on GS?

  • Vahvistus tuotteen turvallisuudesta
  • Sisältää sähköturvallisuuden ja ergonomian tarkastuksen ja hyväksynnän
  • Myrkyllisiä aineita koskevien vaatimusten noudattamisen
  • Sisältää tuotantotilojen valvonnan
  • Vahvistaa ProdSG:n (Tuoteturvallisuuslaki) noudattamisen
  • Sertifikaatti voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan

Käyttövesijärjestelmät

Veden kovuustekijöiden, yleisimmin kalsiumin ja magnesiumin, ominaisuuksia voidaan muokata Bauer-vedenkäsittelylaitteilla siten, etteivät ne muodosta kerrostumia putkistoon ja vesikalusteisiin. Veteen liuenneen hapen ominaisuudet muuttuvat Bauer-vedenkäsittelyn vaikutuksesta. Käsittelyn on myös todettu aikaansaavan vanhojen kerrostumien poistumista putkistoista.

Puhdas putkisto varmistaa erinomaisen vedenlaadun kiinteistöissä.

Huolto- ja korjauskustannuksissa säästöä syntyy vesikalusteiden, hanojen, pesukoneiden, kahvi- ja vedenkeittimien pysyessä saostumista vapaina.

Asumisviihtyvyys paranee kerrostumien aiheuttamien veden paine- ja lämpötilavaihteluiden poistuessa. Puhtaanapito helpottuu. Kalkki voidaan poistaa pinnoilta pyyhkimällä. Voimakkaiden pesuaineiden tarve vähenee, pesuaineannostuksia on voitu jopa puolittaa, pesutuloksen pysyessä erinomaisena.

Bauerin avulla käyttövesiputkistojen käyttöikää on saatu jatkettua huomattavasti. Tämä on tuonut suuria säästöjä kiinteistöjen omistajille.

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät

Bauer-vedenkäsittely sivuvirtasuodatuksella puhdistaa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät ruoste- ja sakkakerrostumista sekä estää uusien kerrostumien muodostumisen. Puhtaat lämmönsiirtopinnat ja puhdas vesi takaavat parhaan mahdollisen lämmönsiirtokyvyn. Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä häiriöittä virtaava puhdas vesi saa myös järjestelmien tasapainotuksen pysymään halutulla tasolla. Näin vältytään epäpuhtauksien aiheuttamilta toistuvilta tasapainotustarpeilta.

Kun lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät toimivat häiriöittä, syntyy säästöä huolto- ja lämmityskustannuksissa, vikahälytykset vähenevät ja asumisviihtyvyys paranee. Saavutetut säästöt ovat huomattavia. Bauer-vedenkäsittely on täysin kemikaaliton, ympäristöystävällinen, saastuttamaton menetelmä ja on siten erinomainen lisä erilaisten ympäristö- ja laatusertifiointien ylläpitoon ja varmistamiseen. Lisäksi se on helppokäyttöisenä huoltoystävällinen, ei työlästä pitoisuusseurantaa tai vuosittaisia kemikaalilisäyksiä.

Asennusohjeet

Asennuksen voi suorittaa oman alueesi ammattitaitoinen putkiasennusliike tai alan urakoitsija. Asennusohjeet ja -opastus toimitetaan laitteistojen mukana ja lisäopastusta annetaan tapauskohtaisestikin.

Asennus käyttövesijärjestelmään

Usein kysytyt kysymykset

Käyttövesi

Bauer poistaa kerrostumia, minimoi korroosion ja biofilmin sekä varmistaa paremman vedenlaadun, vähentää vuotoja ja pidentää käyttövesijärjestelmän käyttöikää.

Korroosio ja kerrostumat eivät vahvista putkien kestävyyttä, saostumat ovat rakenteeltaan huokoisia ja ne altistavat venttiilit, tiivisteet sekä monet muut järjestelmän osat mm. lisääntyneelle paineelle, joka voi johtaa vuotoihin. Bauer ratkaisee tämän varovasti eikä johda nopeisiin muutoksiin, kuten kemiallisten aineiden käytön yhteydessä. Mikäli putkistojärjestelmä on pahoin reikiintynyt tai täysin tukossa, Bauer ei pysty korjaamaan sitä ja se on vaihdettava.

Avoimissa, kuten käyttövesijärjestelmissä, kerrostumat huuhtoutuvat kulutuksen mukana viemäriin.

Vanhat kerrostumat liukenevat hitaasti ja sekoittuvat tuoreeseen vesijohtoveteen hyvin pieninä määrinä. Ne eivät ole terveydelle haitallisia ja koostuvat enimmäkseen veden luonnollisesta mineraalipitoisuudesta. Suurin osa kulutetusta vedestä käytetään muuhun kuin juotavaksi ja ruoanlaittoon.

Saostumat putkistoissa ja putkistoista liuenneet metallit vaikuttavat makuun vedessä. Kun nämä poistetaan ja estetään, veden laatu paranee ja maku on raikas ja hyvä.

Bauerin asentamisesta on suuria etuja molemmissa tapauksissa. Putkistojen elinkaaresta kannattaa pitää huolta jo alusta alkaen ja varmistaa että järjestelmät toimivat suunnitellusti. Laitteita asennetaan uusiin kiinteistöihin jo rakennusvaiheessa sekä linjasaneerausten yhteydessä uusille putkille.

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät

Bauer käynnistää vedessä hienovaraisen prosessin ja kerrostumat liukenevat erittäin pieninä hiukkasina, jotka eivät aiheuta ongelmia ja suljetuissa järjestelmissä ne poistetaan tehokkaasti  järjestelmän partikkelisuodattimeen.

Puhdas vesi ja puhtaat lämmönsiirtopinnat tarjoavat ehdottomasti parhaan lämmönsiirtotehon. Hyvin ohuellakin saostumakerroksella lämmönsiirron hyötysuhde heikkenee voimakkaasti ja tehoa lämmön siirtämiseksi eristekerroksen läpi joudutaan lisäämään huomattavasti. Jäähdytysjärjestelmissä myös biofilmin ja bakteerien poistaminen parantaa merkittävästi jäähdytysvaikutusta.

Asennuspaikka sijaitsee yleensä lämpölaitoksessa / lämmönjakohuoneessa ja siten lähellä lämmönlähdettä. Ei ole väliä onko kyseessä kaukolämpö, ​​öljy- tai sähkökattila, pelletit, lämpöpumput tai jokin muu. Muista, että jos vaihdat öljy- tai sähkökattilasta matalalämpöiseen lämmönlähteeseen (ilma-vesi, maalämpö), on usein melkein mahdotonta saada tarpeeksi korkea lämpötila, jos järjestelmässä on kerrostumia.

Kyllä voi. Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä käytetään metalli- ja muoviputkijärjestelmiä käytetään laajasti, ja Bauer varmistaa, että ne ovat pysyvät puhtaina ja toimintakuntoisina. Järjestelmät ovat hyvin alttiita ongelmille, ja suosittelemme, että Bauer asennetaan jo järjestelmän ollessa on uusi.

Suodattimien huolto on helppo toimenpide ja se voidaan tehdä tavallisen käyttöhenkilöstön toimesta. Laitteiston mukana tulee selkeä ohjeistus ja myös kohdekohtainen huolto-opastus voidaan tehdä esimerkiksi asennustarkastuksen yhteydessä.

Suodatinpatruunat: vasemmalla uusi

Yleiset asiat

Bauer poistaa kerrostumia, minimoi korroosion ja biofilmin sekä varmistaa paremman vedenlaadun, vähentää vuotoja ja pidentää käyttövesijärjestelmän käyttöikää.

Putkistokerrostumia

Kaikki vanhenee ja kuluu. Esimerkkejä vanhoista putkista. Bauerin avulla pidät putket puhtaina.