Asennusohjeet ja UKK

Asennuksen tekee oman alueesi ammattitaitoinen putkiasennusliike tai urakoitsija. Asennusohjeet toimitetaan laitteistojen mukana. Lisäopastusta saa tarvittaessa.

Usein kysytyt kysymykset

Käyttövesijärjestelmät

Miksi Bauer-laite kannattaa asentaa käyttövesiputkistoon?

Bauer poistaa putkiin kertyneet sakkakerrostumat, minimoi korroosion, vähentää putkivuotoja ja pidentää käyttövesijärjestelmän käyttöikää. Puhtaissa putkissa veden laatu on parempi. 

Mihin sakkakerrostumat häviävät?

Kun vettä käytetään, sakkakerrostumat huuhtoutuvat vähitellen viemäriin.

Alkavatko putket vuotaa, kun sakkakerrostumat poistuvat?

Korroosio ja sakkakerrostumat eivät paranna putkien kestävyyttä. Sakkaan kertyy myös epäpuhtauksia, jotka voivat kiihdyttää korroosiota ja se voi johtaa putkivuotoihin. Bauer poistaa sakat vähitellen.

Voivatko liuenneet kerrostumat olla haitallisia juotuna?

Sakkakerrostumat liukenevat hitaasti ja sekoittuvat tuoreeseen vesijohtoveteen hyvin pieninä määrinä. Ne eivät ole terveydelle haitallisia ja koostuvat enimmäkseen veden luonnollisesta mineraalipitoisuudesta.

Miten Bauer-vedenkäsittely vaikuttaa veden laatuun ja makuun?

Saostumat ja putkistoista liuenneet metallit vaikuttavat veden makuun. Kun saostumat poistuvat ja niiden syntyminen sekä metallien syöpyminen estetään, veden laatu paranee ja maku on hyvä ja raikas.

Asennetaanko Bauereita uusiin kiinteistöihin ja putkistoihin myös linjasaneerausten yhteydessä?

Laitteita asennetaan uusiin kiinteistöihin jo rakennusvaiheessa sekä linjasaneerausten yhteydessä uusiin putkiin.

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät

Kun lämpöpattereissa virtaava lämmin vesi irrottaa sisäpintojen sakkakerrostumia, tukkeuttaako se patteri- ja termostaattiventtiilit?

Bauer liuottaa kerrostumat niin pieniksi hiukkasiksi, etteivät ne tuki venttiileitä.  Suljetuissa järjestelmissä sakka kertyy verkostoon asennettuun suodattimeen. 

Miten Bauer parantaa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien tehoa?

Puhdas vesi ja puhtaat lämmönsiirtopinnat varmistavat parhaan lämmönsiirtotehon. Hyvin ohuellakin saostumakerroksella lämmönsiirron hyötysuhde heikkenee voimakkaasti ja tehoa lämmön siirtämiseksi eristekerroksen läpi joudutaan lisäämään. Jäähdytysjärjestelmissä biofilmin ja bakteerien poistaminen parantaa merkittävästi jäähdytystehoa. 

Voiko Bauerin asentaa niin metalli- kuin muoviputkijärjestelmiinkin? 

Bauerin voi asentaa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä käytettäviin metalli- ja muoviputkijärjestelmiin. Bauer sopii ensi- ja jälkiasennukseen, nykyaikaisiin ja perinteisiin putkistojärjestelmiin, kaikille putkimateriaaleille. 

Mihin laitteisto asennetaan?

Bauer asennetaan osaksi lämmitysjärjestelmää, yleensä lämmönjakohuoneeseen tai tekniseen tilaan. Kiinteistön lämmönlähteinä voivat olla kaukolämpö, öljy, sähkö, pelletti, lämpöpumppu tai jonkin muu. 

Vaatiiko suodatinpatruunan vaihto erikoisosaamista?

Suodatinpatruunan vaihto ei vaadi erikoisosaamista. Patruunan voi vaihtaa esimerkiksi talohuolto tai yksityishenkilö. Laitteiston mukana toimitetaan selkeät ohjeet, tarvittaessa opastamme.