Julkiset rakennukset, liikekiinteistöt, teollisuus

Bauer Pipejet®-laitteistot isomman kokoluokan käyttövesi- ja lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin

Käyttövesijärjestelmässä Bauerilla minimoidaan korroosio, kalkki- ja ruostesaostumien aiheuttamat vesikaluste- ja toimilaitehäiriöt sekä saadaan putkistolle lisäikää, kun saostumat vähitellen poistuvat putkistoista.

Lämmitysjärjestelmissä patteri- ja termostaattiventtiileihin kertyvä musta magnetiittisakka estää lämmitysveden pääsyn pattereille heikentäen lämmitystehoa.

Lattialämmitysjärjestelmissä ongelma ilmenee epätasaisena lämmönjakautumisena lattiapinnoissa ja näkyy jakotukin virtausmittarien samentumisena, jopa lattialämmitysputkiston tukkeutumisena.
Bauer-vedenkäsittely sivuvirtasuodatuksella poistaa jo olemassa olevaa sakkaa ja tukoksia sekä niistä aiheutuvia lämmityshäiriöitä, kuten epätasaista lämmönjakautumista pattereissa tai lattialämmityksessä.

Maalämpö- ja ilma-vesilämpöjärjestelmissä Bauer-vedenkäsittely pitää kiertävän veden ja lämmönsiirtopinnat puhtaina. Pumppujen likaiset lämmönsiirtopinnat heikentävät lämmitystehoa.

Jäähdytysjärjestelmien ongelmat ilmenevät jäähdytystehon heikkenemisenä sekä tehonkulutuksen kasvuna.

Vanhojen kiinteistöjen linjasaneerauksissa painopiste on pääosin käyttövesi-, viemäri- ja sähköjärjestelmien uusimisessa ja varsin usein vanha lämmitysjärjestelmä jää vähälle huomiolle. Bauer-laitteisto sivuvirtasuodatuksella mahdollistaa hyvän huolenpidon ja energiatehokkuuden paranemisen myös vanhaan lämmitysjärjestelmään.

Lämmönsiirtimien uusimisen yhteydessä tehtävä vedenkäsittelylaitteen asennus tuo säästöä asennuskustannuksiin, sen lisäksi, että uusi lämmönsiirrin ja mahdollisesti vaihdettavat uudet patteriventtiilit pysyvät toimintakuntoisina pidempään. Bauer-vedenkäsittelylaitteen ja sivuvirtasuodattimen voi uudelleen asentaa uuteen lämmönsiirrinpakettiin.

Käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien häiriötön toiminta ja varma säädettävyys mahdollistaa miellyttävän toimintaympäristön. Lisäksi ympäristö- ja laatusertifiointien ylläpitäminen helpottuu ympäristöystävällisten ja energiatehokkaiden järjestelmien myötä.

Laite soveltuu uusiin ja vanhoihin rakennuksiin, nykyaikaisiin tai perinteisiin putkistojärjestelmiin, kaikille putkimateriaaleille. Laitekoko valitaan järjestelmien mitoitusohjeen mukaan.

Teollisuus

Teollisuuskiinteistöjen käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien perustoiminnot ovat pitkälti samat kuin muissakin kiinteistöissä ja siten myös Bauer-vedenkäsittelyn mahdollistamat edut ja hyödyt. Teollisuuden prosesseissa kemikaalittomalla Bauer-vedenkäsittelyllä saadaan merkittäviä tuloksia. Teollisuuden asiakaspalautteissa korostuu ja toistuu erityisesti tuotantojärjestelmien ja -laitteiden huollon, kunnossapidon ja rikkoutuneiden laitteiden uushankintaan käytetyn ajan vähentyminen.
Asiakaspalautteiden mukaan kemiallisten aineiden kulutuksen ja siten kustannusten sekä tuotanto- ja huoltohenkilöstön altistuminen terveydelle vahingollisille kemikaaleille on vähentynyt.

Kostutusjärjestelmissä käytettäessä Bauer-laitteisto estää suuttimien ja putkistojen tukkeutumisen ja varmistaa tasaisen kostutuksen vähentäen huolto- ja korjauskustannuksia. Höyrysylinterien käyttöikä jatkuu elektrodien kerrostumien vähentyessä.

Tuottavuuden parantuminen ja Bauer-laitteistojen lyhyt takaisinmaksuaika on etu, kuten myös ympäristö- ja laatusertifiointien optimoinnin helpottuminen.

Bauer vähentää vuotovahinkoja ja pienentää huolto-, siivous- ja puhtaanapitokustannuksia.