Bauer-vedenkäsittely käyttövesijärjestelmissä

Veden kovuustekijöiden, yleisimmin kalsiumin ja magnesiumin, ominaisuuksia voidaan muokata Bauer-vedenkäsittelylaitteilla siten, etteivät ne muodosta sakkakerrostumia putkistoon ja vesikalusteisiin, myös veteen liuenneen hapen ominaisuudet muuttuvat. Putkistojen sisäpintojen sakkakerrostumat aiheuttavat korroosiota ja pistevuotoja. Vedenkäsittelyn ansiosta saostumat pehmenevät, liukenevat ja poistuvat virtaavan veden mukana.

Huolto- ja korjauskustannuksissa syntyy säästöä, kun vesikalusteet, hanat, pesukoneet, kahvi- ja vedenkeittimet eivät enää kalkkeudu.

Puhtaanapito helpottuu, kalkki voidaan poistaa pyyhkimällä. Pesukoneissa voimakkaiden pesuaineiden käytön tarve vähenee ja pesutulos pysyy hyvänä.

Asumisviihtyvyys paranee sakkakerrostumien aiheuttamien vedenpaine- ja lämpötilavaihteluiden loppuessa.

Puhdas vesi ja puhdas putkisto varmistavat erinomaisen vedenlaadun ja mahdollistavat käyttövesiputkistojen käyttöiän merkittävän jatkumisen.

Käyttövesijärjestelmän Bauer koostuu ohjausyksiköstä, signaalikaapelista ja vedenkäsittelyosasta. Laitteisto asennetaan vesimittarin jälkeen, yleensä lämmönjakohuoneeseen tai tekniseen tilaan. Laitteisto toimii sähköllä 230 V:n pistotulppa-asennuksella, tehonkulutus pienemmillä laitteilla noin 35 W ja isommilla 75–80 W.

Alla on esimerkkejä putkistojen sisäpintojen sakkakerrostumista. Bauer-vedenkäsittelyn ansiosta saostumat pehmenevät, liukenevat ja poistuvat virtaavan veden mukana, jonka jälkeen kerrostumia ei enää synny.

Usein kysytyt kysymykset

Miksi Bauer-laite kannattaa asentaa käyttövesiputkistoon?

Bauer poistaa putkiin kertyneet sakkakerrostumat, minimoi korroosion, vähentää putkivuotoja ja pidentää käyttövesijärjestelmän käyttöikää. Puhtaissa putkissa veden laatu on parempi. 

Mihin sakkakerrostumat häviävät?

Kun vettä käytetään, sakkakerrostumat huuhtoutuvat vähitellen viemäriin.

Alkavatko putket vuotaa, kun sakkakerrostumat poistuvat?

Korroosio ja sakkakerrostumat eivät paranna putkien kestävyyttä. Sakkaan kertyy myös epäpuhtauksia, jotka voivat kiihdyttää korroosiota ja se voi johtaa putkivuotoihin. Bauer poistaa sakat vähitellen.

Voivatko liuenneet kerrostumat olla haitallisia juotuna?

Sakkakerrostumat liukenevat hitaasti ja sekoittuvat tuoreeseen vesijohtoveteen hyvin pieninä määrinä. Ne eivät ole terveydelle haitallisia ja koostuvat enimmäkseen veden luonnollisesta mineraalipitoisuudesta.

Miten Bauer-vedenkäsittely vaikuttaa veden laatuun ja makuun?

Saostumat ja putkistoista liuenneet metallit vaikuttavat veden makuun. Kun saostumat poistuvat ja niiden syntyminen sekä metallien syöpyminen estetään, veden laatu paranee ja maku on hyvä ja raikas.

Asennetaanko Bauereita uusiin kiinteistöihin ja putkistoihin myös linjasaneerausten yhteydessä?

Laitteita asennetaan uusiin kiinteistöihin jo rakennusvaiheessa sekä linjasaneerausten yhteydessä uusiin putkiin.