Bauer-vedenkäsittely lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä

Veden kovuustekijöiden, yleisimmin kalsiumin ja magnesiumin, ominaisuuksia voidaan muokata Bauer-vedenkäsittelylaitteilla siten, etteivät ne muodosta sakkakerrostumia putkistoon ja vesikalusteisiin, myös veteen liuenneen hapen ominaisuudet muuttuvat. Putkistojen sisäpintojen sakkakerrostumat aiheuttavat korroosiota ja pistevuotoja.

Bauer-vedenkäsittely sivuvirtasuodatuksella puhdistaa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät ruoste- ja sakkakerrostumista sekä estää uusien kerrostumien muodostumisen. Puhtaat lämmönsiirtopinnat ja puhdas vesi varmistavat parhaan mahdollisen lämmönsiirtokyvyn.

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä häiriöittä virtaava puhdas vesi saa myös järjestelmien tasapainotuksen pysymään halutulla tasolla. Näin vältytään epäpuhtauksien aiheuttamilta toistuvilta tasapainotustarpeilta.

Kun lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät toimivat häiriöittä, syntyy säästöä huolto- ja lämmityskustannuksissa, vikahälytykset vähenevät ja asumisviihtyvyys paranee.

Lämmitysjärjestelmän Bauer koostuu ohjausyksiköstä, signaalikaapelista ja vedenkäsittelyosasta. Suljetuissa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä Bauer-laitteen lisäksi laitteistoon kuuluu sakanpoistosuodatin, joka on vaivaton huoltaa ja käyttää.

Laitteisto toimii sähköllä 230 V:n pistotulppa-asennuksella, tehonkulutus pienemmillä laitteilla noin 35 W ja isommilla 75–80 W.

Alla esimerkkejä lämmitysjärjestelmissä ilmenevistä sakkakertymistä. Magnetiitti- ja ruostekerrostumat suodatetaan sivuvirtasuodattimella pois järjestelmästä.

Usein kysytyt kysymykset

Kun lämpöpattereissa virtaava lämmin vesi irrottaa sisäpintojen sakkakerrostumia, tukkeuttaako se patteri- ja termostaattiventtiilit?

Bauer liuottaa kerrostumat niin pieniksi hiukkasiksi, etteivät ne tuki venttiileitä.  Suljetuissa järjestelmissä sakka kertyy verkostoon asennettuun suodattimeen. 

Miten Bauer parantaa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien tehoa?

Puhdas vesi ja puhtaat lämmönsiirtopinnat varmistavat parhaan lämmönsiirtotehon. Hyvin ohuellakin saostumakerroksella lämmönsiirron hyötysuhde heikkenee voimakkaasti ja tehoa lämmön siirtämiseksi eristekerroksen läpi joudutaan lisäämään. Jäähdytysjärjestelmissä biofilmin ja bakteerien poistaminen parantaa merkittävästi jäähdytystehoa. 

Voiko Bauerin asentaa niin metalli- kuin muoviputkijärjestelmiinkin? 

Bauerin voi asentaa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä käytettäviin metalli- ja muoviputkijärjestelmiin. Bauer sopii ensi- ja jälkiasennukseen, nykyaikaisiin ja perinteisiin putkistojärjestelmiin, kaikille putkimateriaaleille. 

Mihin laitteisto asennetaan?

Bauer asennetaan osaksi lämmitysjärjestelmää, yleensä lämmönjakohuoneeseen tai tekniseen tilaan. Kiinteistön lämmönlähteinä voivat olla kaukolämpö, öljy, sähkö, pelletti, lämpöpumppu tai jonkin muu. 

Vaatiiko suodatinpatruunan vaihto erikoisosaamista?

Suodatinpatruunan vaihto ei vaadi erikoisosaamista. Patruunan voi vaihtaa esimerkiksi talohuolto tai yksityishenkilö. Laitteiston mukana toimitetaan selkeät ohjeet, tarvittaessa opastamme.