Taloyhtiöt

Bauer Pipejet®-laitteistot isoihin käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin

Käyttövesijärjestelmässä Bauerilla minimoidaan korroosio, kalkki- ja ruostesaostumien aiheuttamat vesikaluste- ja toimilaitehäiriöt sekä saadaan putkistolle lisäikää, kun saostumat vähitellen poistuvat putkistoista.

Lämmitysjärjestelmissä patteri- ja termostaattiventtiileihin kertyvä musta magnetiittisakka estää lämmitysveden pääsyn pattereille heikentäen lämmitystehoa.

Lattialämmitysjärjestelmissä ongelma ilmenee epätasaisena lämmönjakautumisena lattiapinnoissa ja näkyy jakotukin virtausmittarien samentumisena, jopa lattialämmitysputkiston tukkeutumisena. Bauer-vedenkäsittely sivuvirtasuodatuksella poistaa jo olemassa olevaa sakkaa ja tukoksia sekä niistä aiheutuvia lämmityshäiriöitä, kuten epätasaista lämmönjakautumista pattereissa tai lattialämmityksessä.

Maalämpö- ja ilma-vesilämpöjärjestelmissä Bauer-vedenkäsittely pitää kiertävän veden ja lämmönsiirtopinnat puhtaina. Pumppujen likaiset lämmönsiirtopinnat heikentävät lämmitystehoa.

Jäähdytysjärjestelmien ongelmat ilmenevät jäähdytystehon heikkenemisenä sekä tehonkulutuksen kasvuna.

Vanhojen kiinteistöjen linjasaneerauksissa painopiste on pääosin käyttövesi-, viemäri- ja sähköjärjestelmien uusimisessa ja varsin usein vanha lämmitysjärjestelmä jää vähälle huomiolle. Bauer-laitteisto laadukkaalla ja helppokäyttöisellä Bauer-sivuvirtasuodatuksella mahdollistaa hyvän huolenpidon ja energiatehokkuuden paranemisen myös vanhaan lämmitysjärjestelmään.

Lämmönsiirtimien uusimisen yhteydessä tehtävä asennus tuo säästöä asennuskustannuksiin, sen lisäksi että uusi lämmönsiirrin ja mahdollisesti vaihdettavat uudet patteriventtiilit pysyvät toimintakuntoisina pidempään. Bauer-vedenkäsittelylaitteen ja sivuvirtasuodattimen voi uudelleen asentaa uuteen lämmönsiirrinpakettiin.

Laite soveltuu uusiin ja vanhoihin rakennuksiin, nykyaikaisiin tai perinteisiin putkistojärjestelmiin, kaikille putkimateriaaleille. Laitekoko valitaan järjestelmien mitoitusohjeen mukaan.

Bauerilla varustettu kiinteistö kertoo hyvästä kunnossapidosta ja asumisviihtyvyydestä. Merkittävä osa kiinteistöjen asumisviihtyvyyttä ovat häiriöttä ja taloudellisesti toimivat käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät. Bauer on mahdollistanut putkien käyttöiän jatkamisen jopa yli 20 vuodella ja näin syntyneillä kustannussäästöillä on kiinteistöissä voitu toteuttaa kiireellisempiä korjauksia.

Asiakaskokemuksia

Kirkkonummi, Omataloyhtiö.fi 11/2023
Pori, Omataloyhtiö.fi 11/2022
Helsinki, Omataloyhtiö.fi 08/2022