Bauer voi siirtää putkiremonttia jopa 20 vuodella

Kiinteistö & energia 1/2023

Kiinteistö & Energia -lehti esitteli Bauer Solutionsin vedenkäsittelylaitteistoa numerossaan 1-2023. – Korroosio ja kerrostumat ovat putkistoille myrkkyä, kiteytti artikkelissa Mikko Timonen Bauerilta.
Käyttövesiverkostossa putkistoihin voi kertyä kalkki- ja ruostekerrostumia, jotka aiheuttavat virtaushäiriöitä. Ne aiheuttavat paineen ja lämpötilan vaihtelua. Kerrostumat epäpuhtauksineen heikentävät veden laatua ja kiihdyttävät putkistojen syöpymistä. Lämmitysverkostossa epäpuhtaudet aiheuttavat lämpöpatterien epätasaista lämpiämistä ja toistuvaa ilmaustarvetta, myös venttiilit jumiutuvat.

Bauer-vedenkäsittelyjärjestelmä ei käytä kemiallisia lisäaineita, vaan sen toiminta perustuu vaihtelevataajuuksiseen magneettikenttään. Laite muuttaa vedessä olevan kalkin koostumusta niin, että kalkkikiteet eivät tartu pintoihin, ja putkisyöpymien eteneminen hidastuu, jopa poistuu.

Laite puhdistaa myös kupari- sekä ruostesakkaumia. Esimerkiksi kupariputkien pistesyöpymiä on saatu pysäytetyksi vedenkäsittelylaitteiston avulla.

Vedenkäsittelylaite voi lisätä käyttövesi-, lämmitys-, jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmien ikää jopa 20 vuodella. Säästöjä syntyy, kun huoltokustannukset ja vuotovahingot vähenevät, ja ennenaikaisen kalliin remontin tarve poistuu. Energiaakin säästyy, kun putket pysyvät puhtaina. Säästyneen rahan voi käyttää muihin kiireellisempiin toimenpiteisiin.