Kemikaliefri Bauer-vattenbehandling

Bauer-vattenbehandling sparar pengar, energi och miljön och ger resultat. 

Lång livslängd för dina rör!

Användningsområden

Bauer-vattenbehandling

Bauers vattenbehandlingsanläggning är en kemikaliefri anläggning som modifierar vattnets fysikaliska egenskaper för att minimera förkalkning och korrosion som påverkar användbarheten hos vattenledningar och tillhörande ventiler, värmeväxlare, kranar och andra ställdon. Vattenbehandlingen mjukgör, löser upp och avlägsnar gamla kalk- och rostavlagringar från systemet. 

Bauers vattenbehandling omvandlar kalkens kristallform och egenskaperna hos syre löst i vattnet. Den livsviktiga kalken stannar kvar i vattnet, men kalkens kristallform och vidhäftningsegenskaper förändras. 

Bauers vattenbehandlingssystem håller rören i fastigheten rena och gör att fastighetens värme- och kylsystem fungerar längre. Rent vatten och rena rörsystem garanterar utmärkt vattenkvalitet och problemfri, ekonomisk, energi- och miljösparande drift av systemen.

Är du orolig för...

Bruksvattensystemets skick? 

Har det förekommit rörläckage hos er eller i motsvarande fastigheter? 

Har vattentrycket i rörsystemet sjunkit? 

Har förkalkningen skadat apparatur som använder vatten? 

Värme- och kylsystemen? 

Fördelas värmen ojämnt mellan lägenheterna? 

Är uppvärmningen för svag, dvs. rumstemperaturen förblir låg? 

Sätts termostater och radiatorventiler igen? 

Fördelar

Bruksvattensystem

Värmesystem

Kylsystem

Kundupplevelser

Företag

Bauer Solutions Oy är ett finländskt företag som grundades 2007 och som tillverkar och säljer Bauer-vattenbehandlingssystem. Produktionen och produktutvecklingen av vattenbehandlingssystemen finns i Forchheim, Tyskland. 

Bauers vattenbehandlingssystem är hållbara, miljövänliga och av hög kvalitet, och produktionen i Tyskland är ISO 9001-certifierad. Systemen har Nemkos GS-certifiering. (Geprüfte Sicherheit). 

Bauers vattenbehandlingssystem finns i tusentals objekt i Finland i bruksvatten-, värme-, kyl- och befuktningssystem samt i processystem inom industrin.