Bauer vedenkäsittelyjärjestelmä

Innovatiivinen, kemikaaliton vedenkäsittely Säästä rahaa, energiaa ja ympäristöä

Innovatiivinen, kemikaaliton vedenkäsittely Säästä rahaa, energiaa ja ympäristöä

Bauer vedenkäsittelyjärjestelmä

Innovatiivinen, kemikaaliton vedenkäsittely Säästä rahaa, energiaa ja ympäristöä

Bauer Solutions Oy

Bauer Solutions Oy on erikoistunut innovatiiviseen, kemikaalittomaan vedenkäsittelyyn, joka säästää rahaa, energiaa ja ympäristöä. Sähkömagneettisen vedenkäsittelylaitteen käyttö lämmitys- ja käyttövesijärjestelmissä sekä teollisuuden prosesseissa minimoi korroosion ja ehkäisee kerrostumien synnyn sekä mahdollistaa merkittävän energiansäästön. Bauer-vedenkäsittelylaite soveltuu käytettäväksi kaikille putkimateriaaleille uusissa ja vanhoissa käyttökohteissa, kuten asuin- ja liikekiinteistöissä, maataloudessa, kouluissa, jäähalleissa, sairaaloissa, suurkeittiöissä ja suurissa teollisuuslaitoksissa.

Bauer Solutions on suomalainen vuonna 2007 perustettu yhtiö, joka valmistaa ja myy Bauer-vedenkäsittelylaitteita. Vedenkäsittelylaitteiden tuotanto ja tuotekehitys sijaitsee Forchheimissa, Saksassa.

Ohjausyksikkö

Tuotteen hyödyt

1. Lisävuosia putkistoille, lisäarvoa kiinteistöille

Bauer-vedenkäsittelyn liittäminen osaksi kiinteistöjen käyttövesi-, lämmitys- sekä jäähdytysjärjestelmiä pidentää putkistojen käyttöikää jopa yli 20 vuotta. Käyttöiän pidentyminen tuottaa kiinteistöjen omistajille kustannussäästöjä ja näin mahdollistaa korjauskustannusten kohdentamisen muihin mahdollisiin, kiireellisimpiin toimenpiteisiin. Bauer-laitteistolla varustettu kiinteistö kertoo myös hyvästä kunnossapidosta sekä asumisviihtyvyydestä.

2. Suojaa putkistoja

Käyttöveden mukana putkistoihin kertyy kalkki- ja ruostekerrostumia, jotka aiheuttavat virtaushäiriöitä ja ne havaitaan yleisimmin paineen ja lämpötilan vaihteluina. Kerrostumat epäpuhtauksineen heikentävät veden laatua ja siten kiihdyttävät putkistojen syöpymistä. Bauer-vedenkäsittely muokkaa veden ominaisuuksia siten, että vanhat kerrostumat poistuu vähitellen ja syöpymien eteneminen hidastuu merkittävästi, jopa pysähtyy.

3. Varmistaa erinomaisen vedenlaadun

Täysin kemikaaliton Bauer-vedenkäsittely poistaa vanhoja kerrostumia sekä minimoi uusien synnyn varmistaen näin erinomaisen vedenlaadun. Putkistojen ja vesikalusteiden pysyessä vapaana kerrostumista myös veden maku ja haju säilyvät raikkaina. Suljettujen järjestelmien puhdas ja sakkavapaa vesi mahdollistaa lämmönjakautumisen tasaisesti koko kiinteistössä, eivätkä venttiilit ja toimilaitteet tukkeudu.

4. Lisää energiatehokkuutta

Bauer-vedenkäsittelyjärjestelmä mahdollistaa merkittävän energiansäästön pitäen lämmönsiirtopinnat ja -putkistot toimilaitteineen sekä kiertoveden puhtaana. Lämmönsiirtopintojen ja lämpövastusten pysyessä puhtaina eristekerroksista, pintojen ja vastusten energiatehokkuus säilyy. Puhdas vesi lämmitys- ja jäähdytysverkostoissa kiertäessään ei aiheuta tukoksia venttiileihin, jakotukkeihin tai muihin toimilaitteisiin.

5. Säästöä huolto- ja korjauskustannuksiin

Putkistojen ja toimilaitteiden häiriötön toiminta, vuotovahinkojen vähentyminen, siivous- ja puhtaanapitokustannusten pienentyminen tuo merkittävää säästöä kiinteistön omistajille niin vuotuisiin ylläpitokustannuksiin, kuin kiinteistön koko elinkaaren aikana.

Tuhannet Bauer-asiakkaat eivät ole hankkineet laitteistoja vain rahaa kuluttaakseen vaan rahaa säästääkseen. Lue sivuilta asiakaspalautteistamme tai ota yhteyttä kysyäksesi lisää.

Ympäristöhyödyt

Bauer-laitteisto on alun perin kehitetty vaihtoehdoksi suolapehmentimille, vähentämään ympäristön suolakuormitusta. Laitteen käyttö ei lisää ympäristökuormitusta. Vedenkäsittelylaitteen vesijärjestelmiä huoltava ja toimintavarmuutta ylläpitävä toiminta vähentää myös tarvetta putkistokokonaisuuksien ennenaikaiselle uusimiselle sekä erilaisten huoltotoimenpiteiden vaatimien uusien osien käytölle. Näin ollen vedenkäsittelyjärjestelmä tuottaa suoria positiivisia ympäristövaikutuksia, vähentämällä kokonaisremonttien aiheuttaman jätteen määrää.

Bauerin vaikutuksesta  voimakkaiden pesu- ja puhdistuskemikaalien käyttöä voidaan vähentää, pesutuloksen säilyessä ja parantuessa. Kemikaalittomana, lisäaineettomana menetelmänä lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä Bauer-käsitelty vesi ei vaadi erityisiä varotoimenpiteitä tai puhdistusmenetelmiä vaan se voidaan tarvittaessa laskea järjestelmistä sellaisenaan viemäriverkostoon ja edelleen vedenpuhdistukseen. Vesijärjestelmien energiatehokkuuden paraneminen vähentää energiakulutusta ja siten pienentää energiantuotannon ympäristövaikutuksia.

Välilliset vaikutukset ympäristölle taas kertyvät pienten ja isojen remonttien, sekä näiden vaatimien huoltotarvikkeiden valmistustarpeen vähenemisellä.

Järjestelmien pitempi elinkaari ja kiinteistöjen pienempi hiilijalanjälki ovat positiivisia ympäristöhyötyjä meille kaikille.

Käyttökohteet

Omakotitalot

Taloyhtiöt

Liikekiinteistöt, julkiset rakennukset ja teollisuus

Ajankohtaista

Kysy lisää