Kontaktuppgifter

Försäljning

Mikko Timonen

Tel. 040 900 7651
mikko.timonen
@bauersolutions.fi

Hannu Iivari

Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten

Tel. 040 188 3920
hannu.iivari
@bauersolutions.fi

Jan Paajes

Nyland, Egentliga Finland, Österbotten, Åland

Tel. 050 505 0546
jan.paajes
@bauersolutions.fi

Administration, marknadsföring

Eeva Keränen

Tel. 0400 773 833
eeva.keranen
@bauersolutions.fi

Adres

Bauer Solutions Oy

Lämmittäjänkatu 6

00880 Helsinki

info@bauersolutions.fi

Faktureringsuppgifter

Nätfaktura:

Osoite

003720906248

Operatör (Open Text) 003708599126

Kontaktformulär