Enfamiljshus

Bauer Flowjet® FJM-25i för bruksvatten- och värmesystem i enfamiljshus

I ett bruksvattensystem minimerar Bauer korrosion och funktionsstörningar i vattenarmaturer och ställdon som orsakas av kalk- och rostavlagringar samt förlänger rörsystemets livslängd eftersom avlagringarna gradvis avlägsnas från rören. 

I värmesystem hindrar svart avlagring av magnetit som samlas på radiator- och termostatventiler varmvattnet från att nå radiatorerna, vilket minskar värmeeffekten. 

I golvvärmesystem visar sig problemen i form av ojämn värmefördelning på golvytorna och syns som grumling av flödesmätarna i grenröret, till och med som igensättning av golvvärmerören. 

Bauer-vattenbehandling med sidoströmsfiltrering avlägsnar befintliga sedimentavlagringar och blockeringar och de uppvärmningsstörningar som dessa orsakar, såsom ojämn värmefördelning i radiatorer eller golvvärme. 

I jordvärme- och luft-vattenvärmesystem håller Bauers vattenbehandling det cirkulerande vattnet och värmeöverföringsytorna rena. Pumpar med smutsiga värmeöverföringsytor försvagar uppvärmningseffekten. 

Anläggningen lämpar sig för nya och gamla byggnader, både moderna och traditionella rörsystem och alla rörmaterial.

Kundupplevelser