Bauers vattenbehandling i bruksvattensystem

Egenskaperna hos vattnets hårdhetsfaktorer, oftast kalcium och magnesium, kan omvandlas med Bauers vattenbehandlingssystem, så att de inte bildar sedimentavlagringar i rörsystem och vattenarmaturer. Även egenskaperna hos det syre som är löst i vattnet förändras. Sedimentavlagringar på rörledningarnas inre ytor orsakar korrosion och punktläckage. Tack vare vattenbehandlingen blir avlagringarna mjukare, löses upp och spolas ut med det rinnande vattnet. 

När vattenarmaturer, kranar, tvättmaskiner, kaffe- och vattenkokare inte längre kalkar igen innebär detta inbesparingar i underhålls- och reparationskostnader. 

Det blir enklare att hålla rent, då kalken kan avlägsnas genom avtorkning. I tvättmaskiner minskar behovet av att använda starka tvättmedel och tvättresultatet hålls bra. 

Boendekomforten förbättras när variationerna i vattentrycket och temperaturen som orsakas av sedimentavlagringarna upphör. 

Rent vatten och rena rörsystem säkerställer en utmärkt vattenkvalitet och möjliggör en betydande förlängning av livslängden för rörsystem för bruksvatten. 

Bauer för bruksvattensystem består av en styrenhet, en signalkabel och en vattenbehandlingsdel. Utrustningen installeras efter vattenmätaren, vanligtvis i värmedistributionsrummet eller i det tekniska utrymmet. Anläggningen drivs med el med en 230 V:s stickproppsinstallation. Effektförbrukningen för mindre enheter är cirka 35 W och för större 75–80 W. 

Nedan finns exempel på sedimentavlagringar på rörsystemens inre ytor. Tack vare Bauers vattenbehandling blir avlagringarna mjukare, löses upp och spolas ut med det rinnande vattnet, varefter inga fler avlagringar bildas. 

Vanliga frågor

Varför lönar det sig att installera en Bauer-enhet i rörsystemet för bruksvatten?

Bauer tar bort sedimentavlagringar som samlats i rören, minimerar korrosion, minskar rörläckage och förlänger livslängden på bruksvattensystemet. I rena rör är vattenkvaliteten bättre. 

Vart tar sedimentavlagringarna vägen?

När vatten används spolas sedimentavlagringarna gradvis ner i avloppet. 

Börjar rören läcka när sedimentavlagringarna försvinner?

Korrosion och sedimentavlagringar förbättrar inte rörens hållbarhet. I sedimentet samlas också orenheter som kan påskynda korrosionen och leda till rörläckage. Bauer tar bort avlagringarna gradvis. 

Kan de upplösta avlagringarna vara skadliga att dricka?

Sedimentavlagringarna löses upp långsamt och blandas i det färska kranvattnet i mycket små mängder. De är inte skadliga för hälsan och består till största delen av vattnets naturliga mineralinnehåll. 

Hur påverkar Bauers vattenbehandling vattnets kvalitet och smak?

Avlagringar och metaller som lösts upp från rörledningarna påverkar vattnets smak. När avlagringarna försvinner och bildandet av nya avlagringar och korrosion av metaller förhindras förbättras vattenkvaliteten och smaken är god och fräsch. 

Installeras Bauers anläggningar även i nya fastigheter och i rörsystem i samband med rörrenoveringar?

Anläggningar installeras i nya fastigheter redan under byggskedet och i nya rör i samband med rörrenoveringar.