Register- och dataskyddsbeskrivning

1. Personuppgiftsansvarig

Bauer Solutions Oy, FO-nummer 2090624-8, Eldaregatan 6, 00880 Helsingfors 

2. Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Mikko Timonen mikko.timonen@bauersolutions.fi 040 900 7651

3. Registrets namn och kategori av registrerade

Bauer Solutions Oy:s register över kunder och andra intressenter. Registret är indelat enligt företag eller personer som fungerar som kunder och andra intressentgrupper. Dessa uppgifter omfattar i regel företagsrepresentantens uppgifter såsom namn och kontaktuppgifter. 

I gruppen kunder ingår uppgifter om Bauer Solutions Oy:s kunder och kundrepresentanter samt uppgifter om potentiella kunder. I gruppen andra intressentgrupper ingår uppgifter om representanter för Bauer Solutions Oy:s övriga samarbetspartner. 

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter och behandlingens rättsliga grund

Personuppgifter om företrädare för potentiella kunder, befintliga kunder, kundrepresentanter och representanter för andra intressentgrupper behandlas för följande ändamål. 

 • tillhandahållande av tjänster
 • upprätta och registrera en relation
 • hantera och utveckla relationen och hålla kontakt
 • leverans och fakturering av produkter och tjänster
 • utveckling och planering av affärsverksamhet och tjänster
 • marknadsföring av företagets produkter och evenemang
 • opinions- och marknadsundersökningar samt enkäter
 • hantera respons och reklamationer

 

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på personens samtycke, på ett berättigat intresse av att utföra uppgifter relaterade till affärsverksamheten, eller är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket personen är part eller för att utföra åtgärder före avtalets ingående på begäran av personen. Personuppgifter kan även behandlas för att uppfylla en lagstadgad skyldighet. 

5. Personuppgifter som behandlas och uppgiftskällor

Följande uppgifter samlas in och behandlas om enskilda personer. 

 • personens namn
 • personens roll
 • kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer, fakturerings- och leveransadress
 • uppgifter om kundrespons och reklamationer
 • meddelanden, t.ex. brev, e-post och textmeddelanden (sms)
 • namn och FO-nummer för det representerade företaget

Personuppgifter samlas in från personen själv eller från det företag personen representerar. Dessutom samlas företagsuppgifter in och fås från olika samarbetspartner och marknadsföringsdatabaser som kan innehålla personuppgifter om företagets representant, till exempel ett telefonnummer. 

6. Skydd av registret

Alla register skyddas genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. I linje med allmän affärspraxis lagras registeruppgifterna i säkra, skyddade serverrum. Tillgång till registret ges endast till personer som behöver uppgifterna i sitt arbete eller för att upprätthålla registret. Dessa personer har personliga användarnamn och lösenord. 

Manuellt material 

Allt material som hanteras manuellt förvaras i ett låst rum. 

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas inte ut. 

8. Överföring av personuppgifter till tredjeländer

Uppgifter lämnas inte ut och överförs inte utanför EU eller EES-området. 

9. Kriterier för att fastställa lagringstiden för personuppgifter

Bauer Solutions Oy lagrar personuppgifter för att uppfylla de syften som anges i register- och dataskyddsbeskrivningen. Uppgifterna kommer således att lagras tills dessa syften har uppfyllts. Onödiga och föråldrade uppgifter raderas. 

10. Den registrerades rättigheter

Registrerade personer, dvs. de personer vars personuppgifter behandlas, har rättigheter i enlighet med dataskyddsförordningen med avseende på behandlingen av deras personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen har den registrerade 

 • rätt att få bekräftelse på om hans eller hennes personuppgifter behandlas och tillgång till uppgifterna
 • rätt att begära rättelse av inexakta och felaktiga personuppgifter och komplettering av ofullständiga personuppgifter
 • rätt att begränsa behandlingen
 • rätt att återkalla sitt samtycke
 • rätt till radering av uppgifter
 • rätt att förbjuda att uppgifterna används för direkt marknadsföring

 

Den registrerade kan begära sina uppgifter skriftligen. Bauer Solutions Oy, Eldaregatan 6, 00880 Helsingfors eller per e-post mikko.timonen@bauersolutions.fi. 

11. Rätt att lämna in klagomål till dataombudsmannen

Den registrerade har enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning och dataskyddslagen rätt att lämna in klagomål till dataombudsmannen om den behandling av personuppgifter som beskrivs i detta dokument. 

Kakor på webbplatsen 

Denna webbplats använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att analysera våra besökssiffror. Vi delar också information om hur du använder vår webbplats med våra partner inom analysbranschen. Våra partner kan kombinera dessa uppgifter med andra uppgifter som du har lämnat till dem eller som har samlats in när du har använt deras tjänster. 

Kakor är små textfiler som webbplatser kan använda för att göra användarupplevelsen mer effektiv. 

Enligt lagen kan vi lagra kakor på din enhet om det är absolut nödvändigt för att webbplatsen ska fungera. Vi behöver ditt samtycke för att använda alla typer av kakor. 

Denna webbplats använder olika typer av kakor. Vissa kakor sätts av tredjepartstjänster på vår webbplats. 

Du kan ändra eller återkalla ditt samtycke på vår webbplats via kakmeddelandet. 

Läs mer om vilka vi är, hur du kan kontakta oss och hur vi behandlar dina personuppgifter i våra dataskyddsvillkor. 

Ange ditt samtyckes-ID och -datum när du kontaktar oss angående ditt samtycke. 

Ditt samtycke gäller för följande domäner: www.bauersolutions.fi 

Aktuell status: Avböj.  

Ditt samtyckes-ID:  

Samtyckesdatum: måndag 31 juli 2023 kl. 14.34.03 UTC+3 

Ändra ditt samtycke 

Kakmeddelandet uppdaterades senast 17.9.2023 av: Cookiebot: 

Nödvändig (6) 

Nödvändiga kakor hjälper till att göra webbplatsen användbar genom att tillåta grundläggande funktioner som sidnavigering och åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor. 

NamnUtfärdareÄndmålGiltigTyp
CONSENT [x2]www.bauersolutions.fiUsed to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website.2 årHTTP Cookie
CookieConsentCookiebotStores the user’s cookie consent state for the current domain1 årHTTP Cookie
elementorwww.bauersolutions.fiUsed in context with the website’s WordPress theme. The cookie allows the website owner to implement or change the website’s content in real-time.PersistentHTML Local Storage
rc::aGoogleThis cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website.PersistentHTML Local Storage
rc::cGoogleThis cookie is used to distinguish between humans and bots.SessionHTML Local Storage

Statistik (3) 

Kakor för statistik hjälper webbplatsägare att förstå hur användarna interagerar med webbplatser genom att samla in och rapportera data anonymt. 

NamnUtfärdareÄndamålGiltigTyp
_gaGoogleRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.2 årHTTP Cookie
_ga_#GoogleUsed by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit.2 årHTTP Cookie
bounceAppnexusDetermines if a user leaves the website straight away. This information is used for internal statistics and analytics by the website operator.SessionPixel Tracker

Marknadsföring (19) 

Kakor för marknadsföring används för att spåra besökare på webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och intressanta för enskilda användare, och därmed mer värdefulla för utgivare och tredjepartsannonsörer. 

NamnUtfärdareÄndamålGiltigTyp
anjAppnexusRegisters a unique ID that identifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads.3 månaderHTTP Cookie
remote_sidYouTubeNecessary for the implementation and functionality of YouTube video-content on the website.SessionHTTP Cookie
TESTCOOKIESENABLEDYouTubeUsed to track user’s interaction with embedded content.1 dagarHTTP Cookie
uuid2AppnexusRegisters a unique ID that identifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads.3 månaderHTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVEYouTubeTries to estimate the users’ bandwidth on pages with integrated YouTube videos.180 dagarHTTP Cookie
VISITOR_PRIVACY_METADATAwww.bauersolutions.fiOdottaa180 dagarHTTP Cookie
YSCYouTubeRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.SessionHTTP Cookie
yt.innertube::nextIdwww.bauersolutions.fiRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.PersistentHTML Local Storage
yt.innertube::requestswww.bauersolutions.fiRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.PersistentHTML Local Storage
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEYwww.bauersolutions.fiUsed to track user’s interaction with embedded content.PersistentHTML Local Storage
YtIdbMeta#databasesYouTubeUsed to track user’s interaction with embedded content.PersistentIndexedDB
yt-remote-cast-availableYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-cast-installedYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-connected-deviceswww.bauersolutions.fiStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTML Local Storage
yt-remote-device-id [x2]www.bauersolutions.fi
YouTube
Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTML Local Storage
yt-remote-fast-check-periodYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-session-appYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-session-nameYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage

Oklassificerade (1) 

Oklassificerade kakor är kakor som vi håller på att klassificera tillsammans med utfärdarna av enskilda kakor. 

NamnUtfärdareÄndamålGiltigTyp
wpEmojiSettingsSupportswww.bauersolutions.fiVäntarSessionHTML Local Storage