Installation och vanliga frågor

Installationen utförs av en professionell rörmontör eller VVS-firma i ditt område. Installationsanvisningar levereras med anläggningen. Ytterligare vägledning fås vid behov.

Vanliga frågor​

Bruksvattensystem

Varför lönar det sig att installera en Bauer-enhet i rörsystemet för bruksvatten?

Bauer tar bort sedimentavlagringar som samlats i rören, minimerar korrosion, minskar rörläckage och förlänger livslängden på bruksvattensystemet. I rena rör är vattenkvaliteten bättre. 

Vart tar sedimentavlagringarna vägen?

När vatten används spolas sedimentavlagringarna gradvis ner i avloppet. 

Börjar rören läcka när sedimentavlagringarna försvinner?

Korrosion och sedimentavlagringar förbättrar inte rörens hållbarhet. I sedimentet samlas också orenheter som kan påskynda korrosionen och leda till rörläckage. Bauer tar bort avlagringarna gradvis. 

Kan de upplösta avlagringarna vara skadliga att dricka?

Sedimentavlagringarna löses upp långsamt och blandas i det färska kranvattnet i mycket små mängder. De är inte skadliga för hälsan och består till största delen av vattnets naturliga mineralinnehåll. 

Hur påverkar Bauers vattenbehandling vattnets kvalitet och smak?

Avlagringar och metaller som lösts upp från rörledningarna påverkar vattnets smak. När avlagringarna försvinner och bildandet av nya avlagringar och korrosion av metaller förhindras förbättras vattenkvaliteten och smaken är god och fräsch. 

Installeras Bauers anläggningar även i nya fastigheter och i rörsystem i samband med rörrenoveringar?

Anläggningar installeras i nya fastigheter redan under byggskedet och i nya rör i samband med rörrenoveringar. 

Värme- och kylsystem

När det varma vattnet som strömmar i radiatorerna lösgör sedimentavlagringarna på de inre ytorna, kommer det att täppa till radiator- och termostatventilerna? 

Bauer löser upp avlagringarna till partiklar som är så små att de inte täpper till ventilerna.  I slutna system samlas sedimentet i ett filter som är installerat i nätverket.

Hur förbättrar Bauer effektiviteten hos värme- och kylsystem?

Rent vatten och rena värmeöverföringsytor ger bästa möjliga värmeöverföringseffektivitet. Till och med ett mycket tunt sedimentskikt minskar värmeöverföringens verkningsgrad kraftigt och effekten måste höjas för att värmen ska kunna överföras genom det isolerande skiktet. I kylsystem förbättras kylningseffekten avsevärt när biofilm och bakterier tas bort.

 

Kan Bauer installeras i rörsystem av både metall och plast?

Bauer kan installeras i rörsystem av metall och plast som används i värme- och kylsystem. Bauer är lämplig för förstamontering och installation i efterhand, för moderna och traditionella rörsystem och för alla rörmaterial. 

Var installeras anläggningen?

Bauer installeras som en del av värmesystemet, vanligtvis i värmedistributionsrummet eller i det tekniska utrymmet. Fastighetens värmekällor kan vara fjärrvärme, olja, el, pellets, värmepump eller något annat. 

Kräver bytet av filterpatronen specialkunskaper? 

Det behövs inga specialkunskaper för att byta filterpatronen. Patronen kan till exempel bytas ut av fastighetsskötaren eller av en privatperson. Tydliga instruktioner följer med utrustningen och vi ger vägledning vid behov.